Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама у Бачкој Паланци данас је обележило 40 година постојања рада.  Друштво је као добровољно, хуманитарно, невладино удружење, основано 1979. године у циљу унапређења права и положаја ментално недовољно развијених особа и особа са вишеструким развојним сметњама.

У сарадњи са основном  школом “Херој Пинки”  Друштво МНРО се труди да сваки члан,  у складу са својим способностима и интересовањима,  оствари максималан могући напредак у развоју своје личности,  функционише што самосталније и да буде укључен у редовне животне токове у својој друштвеној средини. Чланови Друштва састају се у просторијама школе, а теже ка томе да добију дневни центар који би омогућио укључивање чланова у свакодневни живот заједнице.

Након презентације рада Удружења,  чланови друштва су уз помоћ својих сталних сарадника – Удружења крајишника Kорени и у сарадњи са ученицима основне школе “Херој Пинки” измамили осмехе свих присутних својим певачким и играчким способностима . У дворишту школе уприличена је и изложба радова насталих  на дружењима чланова друштва.