Пред одборницима Скупштине општине Бачка Паланка на 37. заседању овог сазива,  нашло се укупно 13 тачака дневног реда: Одлука о додели Октобарске награде за ову годину, Извештаји: о спортским активностима током 2018. године, о давању у закуп пољопривредног земљишта у 2018. години, стању безбедности ученика у прошлој школској години, Извештај о раду за радну 2018/19. годину, Годишњи план за радну 2019/20. годину и Анекс предшколског програма ПУ Младост, друга измена Програма пословања ЈКП Комуналпројект за текућу годину, допуна Одлуке о локалним комуналним таксама, разрешења и именовања члана школског одбора ОШ “Жарко Зрењанин” Обровац и чланова Управног одбора ПУ “Младост” Бачка Паланка.

 

https://youtu.be/BEaj9AXn3Gs