Članovi Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka su na svojoj 140. sednici utvrdili nekoliko predloga odluka i rešenja. Predlog odluke o završnom računu budžeta Opštine Bačka Palanka za prošlu godinu vraćen je predlagaču na doradu, dok je završni račun Mesne zajednice „Centar“ usvojen jednoglasno. Na sednici je doneseno rešenje o utvrđivanju naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova na teritoriji bačkopalanačke opštine za proizvodnu 2017/2018. godinu. Ta naknada je trostruki iznos izlicitirane cene zakupa, i iznosi 164.613,00 dinara po hektaru. Taj iznos platiće svako lice koje se uhvati na delu da državno poljoprivredno zemljište koristi bespravno. Članovi Veća utvrdili su predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za deonicu državnog puta broj 18 Neštin -Erdevik, o donošenju plana detaljne regulacije turističko – rekreativne zone u Novoj Gajdobri i predlog rešenja o davanju saglasnosti na Javni ugovor o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti javnog prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Bačka Palanka i ovlastili predsednika Opštine da potpiše Ugovor. Usvojene tačke sa sednice Veća upućene su Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.