Чланови Општинског већа Општине Бачка Паланка су на својој 140. седници утврдили неколико предлога одлука и решења. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за прошлу годину враћен је предлагачу на дораду, док је завршни рачун Месне заједнице „Центар“ усвојен једногласно. На седници је донесено решење о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији бачкопаланачке општине за производну 2017/2018. годину. Та накнада је троструки износ излицитиране цене закупа, и износи 164.613,00 динара по хектару. Тај износ платиће свако лице које се ухвати на делу да државно пољопривредно земљиште користи бесправно. Чланови Већа утврдили су предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за деоницу државног пута број 18 Нештин -Ердевик, о доношењу плана детаљне регулације туристичко – рекреативне зоне у Новој Гајдобри и предлог решења о давању сагласности на Јавни уговор о поверавању обављања комуналне делатности јавног приградског превоза путника на територији општине Бачка Паланка и овластили председника Општине да потпише Уговор. Усвојене тачке са седнице Већа упућене су Скупштини општине на разматрање и усвајање.