Покрајинска влада издвојила је данас 59,8 милиона динара за изградњу пречистача за воду у Бачком Новом Селу, у општини Бач, чиме ће бити решен проблем снабдевања мештана тог села пијаћом водом.

Покрајинска влада је на данас одржаној седници донела  решење да се издвоји укупно 25,2 милиона динара за обнову терена и опремење спортских објеката у неколико градова и општина у Војводини. Средства су намењена за санацију спортских терена и трибина у оквиру „Шпицер баште” у Беочину (10,6 милиона), затим за инвестиционо одржавање спортског терена на „Партизану” у Бачкој Паланци (6 милиона), за радове на спортском школском терену у Издвојеном одељењу Основне школе „Добросав Радосављевић Народ” у Засавици (5,9 милиона), као и за опремање градске гимнастичке сале у оквиру Соколског дома у Суботици (2,7 милиона динара).

Геронтолошком центру Бачка Паланка усмерено је 5,5 милиона динара за опремање кухиње и за набавку намештаја за собе корисника и дневни боравак. Набавком неопходне опреме обезбеђује се квалитетнија услуга смештаја корисницима у тој установи.