Влада је донела  Одлуку о отварању сталног граничног прелаза за међународни водни саобраћај путника и роба са свим инспекцијским службама „Бачка Паланка”, чиме ће бити омогућено ефикасније спровођење граничних процедура домаћих и страних бродова на том граничном прелазу на реци Дунав.

Такође, створиће се услови за обављање граничне контроле свих пловила на уласку у Србију која долазе из правца Мађарске и Хрватске, као и свих пловила на изласку из наше земље.

Поред тога, бродови ће се краће задржавати приликом граничне контроле, биће смањени непотребни трошкови, а са друге стране побољшани услови за рад службеника у тој области.