Komisija za sprovođenje postupka dodele sredstava za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na unapređenju energetskih svojstava stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Bačka Palanka za 2022. godinu, utvrdila je danas PRELIMINARNU RANG LISTU KRAJNJIH KORISNIKA za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Bačka Palanka za 2022. godinu.

Preliminarna rang lista je objavljena na oglasnoj tabli u prizemlju zgrade opštine Bačka Palanka, kao i na sajtu opštine: backapalanka.rs   u odeljku   „Energetska sanacija stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova“
Link:   https://backapalanka.rs/energetska-sanacija-stambenih-zgrada-porodicnih-kuca-i-stanova/

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja ove liste, kao i pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja. Prigovor se podnosi na pisarnici Opštine Bačka Palanka.

Komisija obaveštava građane, koji su podneli prijave po ovom javnom pozivu, da će u periodu koji sledi, vršiti terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa liste, zaključno sa rednim brojem 144 podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena sredstva za subvencionisanje.Preliminarna lista je podložna promenama te je moguće pomeranje rang liste, nakon terenskog obilaska objekata.