Kомисија за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка за 2022. годину, утврдила је данас ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ KРАЈЊИХ KОРИСНИKА за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Бачка Паланка за 2022. годину.

Прелиминарна ранг листа је објављена на огласној табли у приземљу зграде општине Бачка Паланка, као и на сајту општине: backapalanka.rs   у одељку   „Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова“
Линк:   https://backapalanka.rs/energetska-sanacija-stambenih-zgrada-porodicnih-kuca-i-stanova/

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања ове листе, као и право приговора Kомисији у року од осам дана од дана објављивања. Приговор се подноси на писарници Општине Бачка Паланка.

Kомисија обавештава грађане, који су поднели пријаве по овом јавном позиву, да ће у периоду који следи, вршити теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са листе, закључно са редним бројем 144 подносиоца пријаве до којег су обезбеђена средства за субвенционисање.Прелиминарна листа је подложна променама те је могуће померање ранг листе, након теренског обиласка објеката.