Opština Bačka Palanka je obaveštena aktom MUP Republike Srbije Sektora za vanredne situacije – Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu , a u skladu sa obavezama proisteklim iz akta Sektora za vanredne situacije  koje se odnose na preduzimanje adekvatnih mera za dovođenje sistema za javno uzbunjivanje u ispravno stanje, da je oglašavanje sirena za javno uzbunjivanje na području Južnobačkog upravnog okruga emitovanjem signala jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi ( znak za PRESTANAК OPASNOSTI ) predviđeno za dan 25. oktobar 2023. godine (sreda) tačno u 12.00 časova.

S tim u vezi, obaveštava se stanovništvo na teritoriji opštine Bačka Palanka da je za dan 25. oktobar 2023. godine (sreda) tačno u 12.00 časova predviđeno oglašavanje sirena za javno uzbunjivanje na području celog Južnobačkog upravnog okruga, pa i na teritoriji opštine Bačka Palanka, emitovanjem signala jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi (znak za PRESTANAК OPASNOSTI).