Према обавештењу Астрономског друштва „Руђер Бошковић“ јесен 2022. године почиње у петак 23. септембра у 03.03 часа у тренутку кад Сунце буде у равни Земљиног екватора, односно како кажу астрономи, кад прелази са северне на јужну небеску полулопту. У тренутку кад нама почиње јесен за становнике јужне Земљине полулопте почиње пролеће.

Равнодневница је појава у години када дан и ноћ подједнако дуго трају. У току године се ово деси два пута – на пролеће и јесен. Јесења равнодвневница означава почетак јесени на северној полулопти. 
Међутим, на дан када почиње јесен  обданица и ноћ нису једнаке дужине, јер Земља поседује атмосферу, која привидно уздиже Сунце изнад хоризонта, иако се оно геометријски гледано налази испод њега. Обданица и ноћ ће 2022. године бити исте дужине 26. септембра 4 дана јесени.