За петак 17. децембра заказана је 18. седница Скупштине општине Бачка Паланка. У позиву за седницу је предложено да се на дневном реду нађе 13 тачака, да би потом била предложена и допуна са још 6 тачака дневног реда.
Оно што свакако треба издвојити као битну тачку сутрашње седнице јесте доношење Одлуке о буџету општине Бачка Паланка за 2022. годину. Пред одборницима ће се наћи и Kадровски план Општинске управе за наредну годину, као и програм рада Скупштине општине за 2022. годину. На дневном реду су и измена Програма пословања ЈП „Стандард“ Бачка Паланка и ребаланс финансијског плана Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за текућу годину. Одборници ће одлучивати и о образовању специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање, о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бачка Паланка, измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка и именовању чланова општинског Штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка, а требало би да донесу и Закључак о усвајању Процене ризика од катастрофа за територију општине Бачка Паланка.
На дневном реду 17. седнице Скупштине општине  су и Решења о разрешењу и именовању заменика члана Општинске изборне комисије Бачка Паланка  и о образовању и именовању Локалног савета родитеља Општине Бачка Паланка. Како је предложено, на седници ће се наћи  и тачке које су додате допуном дневног реда, а то су:
План инвестиција за 2022. годину из средстава буџета Општине Бачка Паланка и Програм пословања ЈКП „Kомуналпројект“ Бачка Паланка за наредну годину, затим  Програм пословања ЈП „Стандард“ Бачка Паланка и Годишњи оперативни план и финансијски план Установе „Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2022. годину. Одборници ће расправљати и о покретању поступка размене непокретности у јавној својини Општине Бачка Паланка и о разрешењу и именовању члана Школског одбора Техничке школе „9. мај“ Бачка Паланка.
Почетак седнице, која ће бити одржана у сали градског биоскопа,  је у 10 сати .