Фото: Уступљене фотографије/Илустрација

Крајем 2021. године потписан је уговор између Града Новог Сада, Факултета техничких наука и Спортско- пословног центра “Војводина” којим ће се Спенс реконструисати и доградити, а ова сарадња траје дуже време. Спенс ће бити обогаћен пословне садржајима, где ће се развијати нове идеје, а једна од његових предности је и близина Научно-технолошког парка. Спортски садржаји остају, са већим капацитетом и елементима који ће допринети организовању такмичења.

У првој половини текуће године, тим стручњака са Факултета техничких наука предвођен руководиоцем пројекта проф. др Игором Пешком, обавио је значајан задатак у оквиру посла који се односи на пројекат реконструкције објекта Спенса.

Тим је извршио процену целокупног постојећег стања објекта и формулисане су препоруке за реконструкцију и санацију објекта Спенса. Од увођења у посао 18. јануара текуће године, тим са Факултета техничких наука, који посао реализује у сарадњи са пословним партнерима Аксис грађевинским бироом, Балкан сецуритy сервицес и Беxел Цонсултинг, свакодневно је обилазио објекат и сачињавао извештај о процени стања носећих и неносећих елемената конструкције и облога објекта, како би утврдио постојеће стање, документовао то стање у виду елабората и дао препоруке за санацију и реконструкцију објекта, што представља следећу фазу у реализацији овог посла. Рок за израду пројектно-техничке документације за пројекат реконструкције објекта на нивоу идејног пројекта је 18. јул следеће године.

У ранијем периоду, Факултет техничких наука израдио је стратегију развоја објекта Спенса, коју је Град Нови Сад усвојио. Како би се могло унапред планирати шта је у фази реконструкције потребно санирати, ојачати, шта се мора променити, а шта се може задржати, први корак је да се сагледа у каквом је тренутно стању објекат. Након вишемесечног рада на терену, наручиоцу посла Јавном предузећу „Спортски и пословни центар Војводина“, предат је скуп докумената, тачније 13 елабората, у којима су обрађене посебне целине објекта, са аспекта процене стања архитектуре, конструкције, хидротехничких, термомашинских, електро инсталација и телекомуникација. Анализом постојећег стања је утврђено да је конструкција целокупног објекта генерално у добром стању, осим конструкције објекта гараже у склопу Спенса. Закључено је да је функционалност објекта гараже нарушена а трајност смањена услед великог броја дефеката и оштећења. Такође, потребно је нагласити да капацитет гараже не задовољава потребе инвеститора. Постојећа гаража такође не задовољава ни све потребне услове из важећег Правилника о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија, што се ни евентуалним техничким интервенцијама на конструкцији објекта не би могло постићи, због чега је дата препорука да се постојећа гаража сруши, а на њеном месту изгради нова, савремена гаража, која ће испуњавати тренутно важеће техничке прописе и имати довољан капацитет да задовољи потребе инвеститора.

У току процене стања, израђен је и предат 3Д БИМ модела објекта. На овај начин започео је и процес формирања је дигиталног близанца објекта са којим ће управљање објектом Спенс у будућности бити значајно олакшано и унапређено, а град ће након 40 година добити један савремени спортски и пословни центар какав заслужује.
-Погледао сам презентацију стручњака са ФТН-а, који су представили ново идејно решење за СПЕНС. Ово здање је симбол Новог Сада и важан објекат за све житеље нашег града и заиста је време да засија новим сјајем- стоји на званичном Инстаграм налогу градоначелника Новог Сада Милоша Вучевића који је присуствовао презентацији новог идејног решења једног од симбола града.

Извор: nsuzivo.rs