Sa sednice Pokrajinske vlade

Predloženim rebalansom budžet AP Vojvodine za 2023. godinu uvećan za 6,2 milijarde dinara...

Opširnije