Kriterijumi PIO fonda za bodovanje za besplatnu rehabilitaciju u banjama Srbije

U skladu sa Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO, rang-lista se utvrđuje...

Read More