JKP „Komunalprojekt“ dobio novi specijalizovani kamion za odnošenje smeća

Novi specijalizovani kamion za odnošenje smeća za bolje i efikasnije funkcionisanje JKP...

Read More