Svetski dan srca, 29. septembar ove godine, obeležava se pod sloganom: „Svim srcem za sva srca”.  Cilj ovogodišnjeg obeležavanja Svetskog dana srca je da ohrabri što veći broj pojedinaca da donose prave odluke u pogledu zdravih navika koje mogu sprečiti i odložiti pojavu bolesti srca i krvnih sudova.

Bolesti srca i krvnih sudova, sa učešćem od 41,4% u svim uzrocima smrti, vodeći su uzrok umiranja u Srbiji. Većina kardiovaskularnih bolesti je uzrokovana faktorima rizika koji se mogu kontrolisati, lečiti ili modifikovati, kao što su: visok krvni pritisak, visok nivo holesterola, gojaznost, upotreba duvana, fizička neaktivnost i šećerna bolest.

Međutim, postoje i neki faktori rizika koji ne mogu da se kontrolišu, a to su godine starosti, pol i porodična istorija kardiovaskularnih bolesti.

Zapamtite, najvažniji saveti kako da sačuvate vaše srce su:

– Budite mudri u izboru hrane i pića

– Budite fizički aktivni

– Recite „ne” pušenju