Pandemija KOVID-19 je uticala i nastavlja da utiče na mentalno zdravlje kako pojedinaca, tako i stanovništva svih starosnih struktura. Mnogi aspekti mentalnog zdravlja su dovedeni u pitanje, s obzirom da se procenjuje da je pre pandemije KOVID-19 svaka osma osoba u svetu živela sa mentalnim poremećajem.

Obeležavanje Svetskog dana mentalnog zdravlja, uz slogan: „Mentalno zdravlje i blagostanje: neka postane globalni prioritet za sve”, ove godine je prilika da se skrene pažnja na značaj zaštite i unapređenja mantalnog zdravlja, s obzirom da je pandemija KOVID-19, koja je pogodila milione ljudi širom sveta, ostavila dugoročne posledice po mentalno zdravlje, a takođe je došlo do značajnog narušavanja sistema pružanja usluga mentalnog zdravlja. Procene Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da je porast i anksioznih i depresivnih poremećaja iznosio više od 25% tokom prve godine pandemije, dok je u isto vreme sistem pružanje usluga mentalnog zdravlja ozbiljno narušen, a jaz u lečenju stanja mentalnog zdravlja još više produbljen pre svega u nerazvijenim i srednje razvijenim zemljama.

Sve veće socijalne i ekonomske nejednakosti, dugotrajni sukobi, nasilje i vanredni zdravstveni problemi utiču na mentalno zdravlje, ugrožavajući napredak ka poboljšanju blagostanja. Stigma i diskriminacija i dalje predstavljaju prepreku socijalnom uključivanju i pristupu pravoj nezi.

Svetski dan mentalnog zdravlja je prilika da se sve zainteresovane strane okupe,  prepoznaju napredak u ovoj oblasti i da zagovaraju kreiranje realnosti u kojoj će mentalno zdravlje i blagostanje postati globalni prioritet za sve.

U Republici Srbiji Nacionalna telefonska linija za pružanje psihosocijalne podrške svim građanima (0800 309 309) je besplatna i dostupna non-stop od 00 do 24 časa sa svih mobilnih i fiksnih mreža.

Ove godine, povodom 10. oktobra, Svetskog dana mentalnog zdravlja Institut za javno zdravlje Vojvodine, u saradnji sa brojnim ustanovama i organizacijama organizuje Festival mentalnog zdravlja pod sloganom „Kultura i mentalno zdravlje“. Ovom kampanjom se podiže svest o povezanosti kulture i mentalnog zdravlja i blagostanja pojedinaca i zajednice u kojoj živimo.

Festival mentalnog zdravlja će se održati od 10. do 20. oktobra, a uključiće brojne aktivnosti na više lokacija u Novom Sadu, Subotici i Somboru.