Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Чедомир Божић уручио је данас сточарима из АП Војводине уговоре о додели укупно 98,2 милиона динара бесповратних средстaва за опремање фарми широм Покрајине. Уговоре су добила 104  корисника, која ће за одобрене инвестиције уложити нешто више од 70 милиона динара сопственог новца.

„За опремање сточарских фарми ове године смо имали буџет од 110 милиона динара, знатно више него претходне године, када смо на располагању имали 90 милиона динара“, казао је Божић и додао да су за подстицаје аплицирала 123 корисника, да су одобрене 104 валидне пријаве носилаца пољопривредних газдинстава, а да 19 није испунило прописане услове. Он је нагласио да ће ресорни секретаријат и наредне године наставити са овом подршком пољопривредним газдинствима у АП Војводини.

„Ово је само један од видова подршке унапређењу рада пољопривредних газдинстава, пре свега оних којима је сточарство основна делатност“, навео је Божић и додао да ће сточарство у Покрајини имати подршку и кроз друге конкурсне линије, те позвао пољопривреднике да аплицирају за подстицаје тог секретаријата.

На овогодишњем конкурсу газдинства су добила бесповратна средства за суфинансирење опремања фарми – говедарских, свињарских, овчарских, козарских и живинарских, затим за набавку опреме за мужу, за хлађење и складиштење млека, за изђубравање, те за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству.