Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавних предузећа друштава капитала и других облика организовања на које се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Скупштина општине  Бачка Паланка за период 1. јануар – 31. март текуће године и Елаборат о локацијама за привремено постављање мањих монтажних објеката – привремених покретних објеката и уређаја на јавним површинама у граду, теме су које су се нашле на дневном реду 4. седнице Општинског већа општине Бачка Паланка, на којој је  утврђен  и предлог решења о образовању и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације.