На данас одржаној 28. седници СО БП одборници су расправљали о 24. тачке дневног реда. Усвојене одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Бачка Паланка тичу се вртића у Челареву, Обровцу и Силбашу, као и радну зону Зграда у Бачкој Паланци.

Одборници су донели одлуку о доношењу Плана генералне регулације насеља Пивнице, а усвојени су и Локални акциони план за унапређење родне равноправности на територији Општине Бачка Паланка и стратегија развоја социјалне заштите општине за период 2023 – 2026 година.

Одборници су усвојили измене и допуне одлуке о комуналним делатностима у делу који се односи на висину казне за учињене прекршаје, а које се крећу у интервалу од 20.000 до 120.000 динара у зависности од прекршаја и статуса лица које га чини.

Одборници су расправљали и усвојили и допуну програма давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине и мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете и организовању пољочуварске службе на подручју општине Бачка Паланка.