Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања расписало је Јавни конкурс за подношење предлога програма на Програмски конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2022. години.

Средства за овај конкурс обезбеђена су у Буџету Републике Србијe у износу од 250 милиона динара.
Рок за подношење пријава је 24. јануар 2022. године.
Предмет овог конкурса је укључивање особа са инвалидитетом у различите инклузивне програме и активности које реализују савези непосредно или кроз рад локалних удружења у свом систему, са циљем унапређења положаја особа са инвалидитетом.
Обрасци конкурсне документације могу се преузети у електронској форми на интернет презентацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на линку https://www.minrzs.gov.rs/sr/konkursi/programski-konkurs-za-unapredjenje-polozaja-osoba-sa-invaliditetom-u-2022-godini
Програмским конкурсом за 2021. годину подржан је рад 33 савеза са 512 локалних удружења у саставу у 106 локалних самоуправа у Републици Србији.