Opština Bačkla Palanka oglasila je konkurs za dodelu stipendija za 60 učenika, 90 studenata, 5 stipendija učenicima sa invaliditetom, odnosno koji imaju telesno oštećenje ili oboljenje koje im trajno narušava zdravstveno stanje i 5 stipendija studentima sa invaliditetom, odnosno koji imaju telesno oštećenje ili oboljenje koje im trajno narušava zdravstveno stanje na teritoriji opštine Bačka Palanka u školskoj 2023/2024. godini.
Broj stipendija određuje se prema Odluci Кomisije za dodelu stipendija učenicima i studentima i to:
• 15 stipendija – učenici prvog razreda,
• 15 stipendija – učenici drugog razreda,
• 15 stipendija – učenici trećeg razreda,
• 15 stipendija – učenici četvrtog razreda,
• 5 stipendija – učenicima sa invaliditetom, odnosno koji imaju telesno oštećenje ili oboljenje koje im trajno narušava zdravstveno stanje

• 30 stipendija – studenti prve godine fakulteta,
• 15 stipendija – studenti druge godine fakulteta,
• 15 stipendija – studenti treće godine fakulteta,
• 15 stipendija – studenti četvrte godine fakulteta,
• 15 stipendija – studenti pete i šeste godine fakulteta
• 5 stipendija – studentima sa invaliditetom, odnosno koji imaju telesno oštećenje ili oboljenje koje im trajno narušava zdravstveno stanje.

Visina stipendije iznosi 4.000,00 dinara mesečno za učenike i 5.000,00 dinara mesečno za studente.

Prijave na konkurs kandidat može podneti pod sledećim uslovima:
• da je učenik srednje škole ili student na fakultetu/višoj školi čiji je osnivač Republika Srbija i da ima najmanju prosečnu ocenu iz prethodnih godina školovanja 4,50, odnosno najmanju prosečnu ocenu iz prethodnih godina studija 8,00.
• da ima prebivalište na teritoriji Opštine Bačka Palanka;
• da nije ponovio razred u školi, odnosno obnovio godinu na studijima;
• da nije korisnik kredita ili stipendije po drugom osnovu.

Učenici i studenti sa invaliditetom, odnosno koji imaju telesno oštećenje ili oboljenje koje im trajno narušava zdravstveno stanje prijave vrše pod sledećim uslovima:
• da je učenik srednje škole ili student na fakultetu/višoj školi čiji je osnivač Republika Srbija i da ima najmanju prosečnu ocenu iz prethodnih godina školovanja 3,00, odnosno najmanju prosečnu ocenu iz prethodnih godina studija 7,00.
• da ima prebivalište na teritoriji Opštine Bačka Palanka;
• da nije ponovio razred u školi, odnosno obnovio godinu na studijima;
• da nije korisnik kredita ili stipendije po drugom osnovu.

Prijave na konkurs za učenike srednjih škola podnose se od 04. septembra do 04. oktobra, a za studente od 04. oktobra do 04. novembra 2023. godine,  Кomisiji za dodelu stipendija učenicima i studentima, u zgradu Opštine Bačka Palanka, ulica Кralja Petra I br. 16, kancelarija broj 5.

Odluku o dodeli stipendija doneće Кomisija za dodelu stipendija učenicima i studentima u roku od 30 dana od dana zatvaranja konkursa.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na oglasnoj tabli u zgradi Opštine Bačka Palanka.

Ukoliko ispunjavaju uslove, spisak neophodne dokumentacije za podnošenje prijave na konkurs kandidati mogu pronaći na internet prezentaciji Opštine Bačka Palanka: https://backapalanka.rs/