Центар за Социјални рад општине Бачка Паланка организује пројекат активности под називом “Школица животних вештина од врата до врата”. Циљ одржавања пројектних активности је пружање помоћи породици, која се стара о свом детету са сметњама у развоју и оснаживање деце и младих са сметњама у развоју на територији општине Бачка Паланка, за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и породице. Начин реализације пројектних активности је унутар породице, одржавање социјално – едукативних активности унутар локалне заједнице, у домаћинству корисника. Реализација радионица ће се обављати током октобра и новембра ове године. Пројекат је намењен породицама са децом и младима са сметњама у развоју на територији општине Бачка Паланка, корисницима услуга центра за социјални рад. Пројекат је подржан од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.