Centar za Socijalni rad opštine Bačka Palanka organizuje projekat aktivnosti pod nazivom “Školica životnih veština od vrata do vrata”. Cilj održavanja projektnih aktivnosti je pružanje pomoći porodici, koja se stara o svom detetu sa smetnjama u razvoju i osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Bačka Palanka, za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodice. Način realizacije projektnih aktivnosti je unutar porodice, održavanje socijalno – edukativnih aktivnosti unutar lokalne zajednice, u domaćinstvu korisnika. Realizacija radionica će se obavljati tokom oktobra i novembra ove godine. Projekat je namenjen porodicama sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Bačka Palanka, korisnicima usluga centra za socijalni rad. Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.