JKP „Komunalprojekt“ obaveštava meštane Paraga da ukoliko imaju veću količinu kabastog otpada mogu prijaviti sekretaru Mesne zajednice u Paragama , kako bi im se obezbedio kontejner.

Kabasti otpad : sve što ne može da se odloži u male kontejnere, a po kategorizaciji je neopasan otpad, nameštaj, električni aparati, otpad od drveta, metala, najlon i slično.

JKP prema uobičajenom rasporedu svakog četvrtka redovno odnosi komunalni otpad.

Iz JKP podsećaju da odlaganje životinjskog otpada spada u opasan otpad i da za to zovete odgovarajuću službu na brojeve 064/8280423 i 063/436337.