Predstava na srpskom i engleskom jeziku uz segmente na ostalim jezicima koji se uče u školi biće odigrana u Muzeju grada u petak, 14. juna sa početkom u 17.30 časova.

Predstava sa učenicima petog razreda osnovne škole pod nazivom “Traženi u prevodu”, prvi put je odigrana na današnji dan pre 9 godina sa tadašnjim učenicima sedmog razreda u OŠ “Vuk Karadžić” u Bačkoj Palanci. Ove školske godine, ona predstavlja i rezultat rada na časovima odeljenjskih starešina petog razreda pa je obogaćena i novim segmentima.

U predstavu su uključeni učenici petog razreda koji su se istakli u znanju jezika i u glumi, kao i oni koji se obrazuju po IOP- u i učenici nacionalnih manjina i marginalizovanih grupa u obrazovanju, pretežno romske nacionalnosti. Originalan tekst predstave, odnosno komedije o tome kako odrasli uče engleski jezik, a koji se izvodi i na srpskom i na engleskom jeziku je autora dr Jasne Kapelan, nastavnice engleskog jezika i odeljenjskog starešine u OŠ “Vuk Karadžić”.

U predstavi se koriste i segmenti ostalih jezika koji se uče u školi, i koje deca znaju, pri čemu su svoj doprinos dale i kolege koje predaju ostale jezike. Ujedno se, tokom predstave, može pogledati i likovna izložba radova dece koja se obrazuju po IOP-u. U realizaciji ove predstave pomogle su mi i deljenjske starešine učenika petog razreda, kao i Tim za inkluziju, na čelu sa defektologom škole, sa kojim smo već sarađivali, na primer, prilikom realizacije radova za literarno-likovni konkurs “Daj mi reč da je naslikam”, za koji čekamo rezultate.

Akcenat u ovim aktivnostima je uključivanje učenika svih nivoa znanja i socijalnog statusa u rad škole, a ujedno korelacija među nastavnim predmetima, što doprinosi boljoj i uspešnijoj saradnji i među nastavnicima. Svi učenici treba da dobiju priliku da pokažu svoj talenat, koji, uz predan rad, može da dovede do čudesnih dostignuća.

 

Izvor: Kulturni centar Bačka Palanka