Portal eKonsultacije, koji bi trebalo da uključi građane i predstavnike civilnog društva i privrede u procese donošenja zakona, podzakonskih akata i javnih politika, pokrenut je danas. Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Vlade Srbije Mihailo Jovanović izjavio je da se upostavljanjem tog portala saradnja između javnog i privatnog sektora podiže se na viši nivo. „Obaveza organa javne vlasti da u sve faze donošenja propisa i javnih politika uključe predstavnike javnosti, danas će se vršiti na transparentniji način“, kazao je Jovanović. Jovanović je naveo da će se na tom portalu objavljivati informacije koje su od značaja za početak rada na nakom propisu ili javnoj politici.

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je danas važan dan za demokratiju u Srbiji i dodala da će portalom eKonsultacije nivo transparentnosti od danas biti neuopredivo viši u odnosu na to kakav je bio juče. Navela je da je 2012. godine, kada je bila zaposlena u privredi, bilo nezamislivo da predstavnik nevladine organizacije ili privrede bude član radne grupe za pripremu nacrta nekog zakona, a da su javne rasprave bile opcione i da se najčešće nisu ni održavale.

„Zakoni bi iznenadili sve građane i privredu i zato nam je išlo onako kako nam je išlo“, naglasila je ona.

Brnabić je rekla da je Vlada Srbije donela važnu uredbu da javnost mora biti uključena u sve faze donošenja propisa i javnih politika. Ona je pozvala građane, organizacije civilnog društva, medije i privredu da još danas posete portal eKonsultacije i da se uključe u procese donošenja propisa.

 

 

 

Izvor: Danas