Kао и у већини школа и у основној школи „Свети Сава“ у Бачкој Паланци школска година почела је комбинованим методом наставе, што подразумева одвијање разредне наставе у школи – а то су ученици од 1 до 4 разреда, док предметну наставу ученици од 5 до 8 разреда, подељени у групе, похађају наставу једне недеље у школским клупама а следеће прате онлајн.