Udruženje žena „Zlatne ruke“

Udruženje žena „Zlatne ruke“ iz Bačke Palanke osnovano je 2007. godine prvenstveno radi okupljanja članica oko ručnog rada. Tokom godina ovo udruženje poznato je po „Dunavskom vezu”, manifestaciji čiji je cilj skupljanje narodnih nošnji i osnivanje Muzeja nošnji u Bačkoj Palanci.

– Trenutno imamo oko dvadesetak aktivnih članica, ali taj broj uvek varira, pa nekada bude i oko 50 dama u ovom udruženju – priča predsednica Udruženja „Zlatne ruke“ Zora Kajtez i dodaje kako se ovde okupljaju žene različite po godinama i društvenom statusu, od onih koje su zaposlene do penzionerki.

Neke članice su već vrsne u tkanju, vezu, oslikavanju, i one obučvaju i prenose znanje onima koje tek treba da stvaraju svoje prve ruče radove. Svima je zajedničko da imaju dovoljno strpljenja i volje da nauče najfinije tehnike, ali i da svojim rukama očuvaju tradiciju, kulturu i uče, kako sebe, tako i druge, o prošlosti različitih naroda sa ovog podneblja. Zora Kajtez ističe da su Palančanke krenule praktično od nule, a sada već imaju bogatu kolekciju pehara koje su osvojile na regionalnim i međunarodnim takmičenjima. Nošnje i pokloni koje su dobile od drugih udruženja se trenutno nalaze u Muzeju grada, gde se i okupljaju članice.

Od gostiju koji dolaze na manifestaciju „Dunavski vez“ dobijaju razne poklone, a nemačka, slovačka i bačka nošnja su samo deo kolekcije koju čuvaju „Zlatne ruke“. Ponekad dobiju i deo nošnje, kao što je mađarski prsluk ili crnogorska košulja, a onda se posvete izradi ostatka. Stalno uče nove tehnike ručnog rada, a pored nošnji, članice izrađuju i ćupove od gline, bojama oslikavaju staklo, prave ukrasne vrećice i torbe sa porukama, kao i mirisne kesice sa lavandom koje mogu da se kupe u suvenirnici Muzeja grada. Takođe, ove žene izrađuju i nošnje za KUD „Kosta Abrašević“ iz Bačke Palanke.
Osim dobre volje i strpljenja, „Zlatne ruke“ se mogu pohvaliti entuzijazmom i planovima koje ni pandemija koronavirusa ne može da poremeti.

Udruženje žena „Zlatne ruke“ ove godine dobilo je najprestižnije opštinsko priznanje-Oktobarsku nagradu. Na svečanoj sednici povodom Dana opštine, kao obrazloženje za njihovu nagradu naveli su sledeće:

Udruženje žena „Zlatne ruke“ osnovano je 30. marta 2007. godine sa ciljem očuvanja tradicije i običaja naroda i narodnosti koji žive na ovim prostorima. Od osnivanja do danas kroz udruženje je prošlo mnogo zainteresovanih žena i dece, sve sa ciljem da nauče razne tehnike ručnog rada koje su se primenjivale u udruženju. Za proteklih 13 godina udruženje je nastupilo na mnogobrojnim izložbama i manifestacijama, kako izlagačkim tako i takmičarskim. Osvojilo je mnogo pehara i priznanja za svoj rad. Žene su obučene za rad i osvojenim majstoricama iz različitih tehnika rada stekle pravo da prenose rad na druge u skoro svim tehnikama: vez, zlatni vez, tkanje, izrada nakita, slikanje na svili, staklu, dekupaž, pletenje i dr.
Ono što ih je svrstalo u sam vrh jeste dobijanje organizacije 44. „MIRK-a“ međunarodne izložbe ručnih radova i ljubitelja kolekcionarstva, gde su u školi „Dr Radivoj Uvalić“ izlagali izlagači iz 81 zemlje sveta sa 4100 radova, gde je Bačka Palanka sa svojim udruženjima osvojila prvo mesto, a „Zlatne ruke“ dobile pehar za najbolju organizaciju izložbe za 44 godine postojanja „MIRK-a“. Ono na čega su najviše ponosne je međunarodna manifestacija „Dunavski vez“ koja se organizuje već 9 godina i koja je u Privrednoj komori Srbije od 2000 manifestacija nominovana među tri najbolje mlade manifestacije u Srbiji.
Na međunarodnom planu, predstavljaju Srbiju u velikom svetskom projektu „WIEGO“, organizacije usmerene na unapređenju i poboljšanje položaja „kućnih radnika“, zanatlija, radnika u neformalnoj ekonomiji, kojim bi se kroz konvenciju broj 177 Međunarodne organizacije rada, bio izvršen uticaj na naš Zakon o radu gde bi ovi radnici uz minimalne troškove ostvarivali pravo na osiguranje i radni staž.
Imaju dobru saradnju sa svim udruženjima iz naše opštine, sa Gerontološkim centrom, CTKU „Kosta Abrašević“, predškolskim ustanova i školama uz značajnu podršku lokalne samouprave i pokrajinskih sekretarijata, kroz čije projekte se omogućavaju razne vrste obuka i opstanak udruženja.

„Ovaj projekat je sufinansiran iz Budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.”

Združenie žien Zlaté ručičky

Združenie žien „Zlaté ručičky“ z Bačkej Palanky bolo založené v roku 2007, predovšetkým s cieľom zhromaždiť členky okolo ručných prác. V rokoch je toto združenie známe „Dunajskými výšivkami“, manifestáciou, ktorej cieľom je zbieranie krojov a založenie Múzea krojov v Bačkovej Palanke.

– Momentálne máme okolo dvadsať aktívnych členiek, ale ten počet sa vždy mení, takže niekedy je v tomto združení okolo 50 dám – hovorí predsedníčka Spolku „Zlaté ručičky“ Zora Kajtez a dodáva, že sa tu stretávajú ženy rôzneho veku a sociálneho postavenia. ktoré sú zamestnané dôchodcom.

 

Niektorí členovia sú už výborní v tkaní, vyšívaní, maľovaní a trénujú a odovzdávajú vedomosti tým, ktorí ešte len vytvorili svoje prvé ručné práce. Všetci majú spoločné to, že majú dostatok trpezlivosti a vôle učiť sa tie najlepšie techniky, ale aj zachovávať tradície, kultúru a učiť seba aj iných o minulosti rôznych národov tohto regiónu. Zora Kajtez upozorňuje, že ženy z Palanky začínali prakticky od nuly a teraz už majú bohatú zbierku pohárov, ktoré získali na krajských a medzinárodných súťažiach. Kroje a darčeky, ktoré dostali od iných združení, sú momentálne v Mestskom múzeu, kde sa členovia schádzajú.

 

Od hostí, ktorí prídu na podujatie „Dunajské vyšívanie“ dostávajú rôzne darčeky a nemecké, slovenské a bačovské kroje sú len časťou zbierky „Zlatých rúk“. Občas dostanú nejaký kroj, napríklad maďarskú vestu alebo čiernohorskú košeľu, a potom sa venujú výrobe zvyšku. Neustále sa učia novým remeselným technikám a okrem kostýmov členky vyrábajú hlinené dózy, maľujú sklo, vyrábajú ozdobné vrecúška a vrecúška s odkazmi, ale aj voňavé vrecúška s levanduľou, ktoré sa dajú kúpiť v predajni suvenírov Mestského múzea. Tieto ženy tiež vyrábajú kostýmy pre KUD „Kosta Abrasevic“ z Bačkej Palanky.
Okrem dobrej vôle a trpezlivosti sa „Zlaté ručičky“ môžu pochváliť nadšením a plánmi, ktoré nedokáže narušiť ani pandémia koronavírusu.

Tohtoročné združenie žien „Zlaté ručičky“ získalo najprestížnejšie mestské ocenenie Októbrovú cenu.  Na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti Dňa obce ako vysvetlenie svojho ocenenia uviedli: Združenie žien „Zlaté ručičky“ bolo založené 30. marca 2007 s cieľom oživiť tradície a zvyky národov. a národnosti žijúce v tejto oblasti.  Od jeho založenia prešlo spolkom veľa záujemkýň a detí, všetky s cieľom osvojiť si rôzne remeselné techniky používané v spolku.  Za posledných 13 rokov spolok vystupoval na početných výstavách a podujatiach, či už výstavných alebo súťažných.  Za svoju prácu získala množstvo trofejí a ocenení.  Ženy sa vyučili na prácu a získali majstra v rôznych pracovných technikách, získali právo preniesť prácu na iných takmer vo VŠETKÝCH technikách: vyšívanie, zlaté vyšívanie, tkanie, výroba šperkov, maľovanie na hodváb, sklo, decoupage, pletenie a iné.

Na úplný vrchol ich posunulo zorganizovanie 44. ročníka medzinárodnej výstavy ručných prác a zberateľov „MIRK“, kde v Škole „Dr. Radivoj Uvalič“ vystavovatelia z 81 krajín so 4100 rokmi, kde Bačka Palanka s 1. miesto so svojimi združeniami a „Zlaté ručičky“ získali pohár za najlepšiu organizáciu výstavy za 44 rokov existencie „MIRK.“ Obchodná komora Srbska je od roku 2000 nominovaná medzi tri najlepšie mladé podujatia v Srbsku. V medzinárodnom meradle zastupuje Srbsko vo veľkom globálnom projekte Medzinárodná organizácia práce mala určitý vplyv na Zákonník práce, kde by títo pracovníci mali právo na poistenie a pracovné skúsenosti za minimálne náklady.
Dobre spolupracujú so všetkými združeniami z našej obce, s Gerontologickým centrom, ČTKU „Kosta AbraSevic“, predškolskými zariadeniami a školami s výraznou podporou miestnej samosprávy a pokrajinských sekretariátov, prostredníctvom ktorých projektov zabezpečujú rôzne druhy vzdelávania a prežitia združenia.

„Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky – Ministerstva kultúry a informácií. Názory vyjadrené v podporovanom mediálnom projekte nemusia nevyhnutne odrážať názory orgánu, ktorý pridelil prostriedky.“