Удружење жена „Златне руке“

Удружење жена „Златне руке“ из Бачке Паланке основано је 2007. године првенствено ради окупљања чланица око ручног рада. Током година ово удружење познато је по „Дунавском везу”, манифестацији чији је циљ скупљање народних ношњи и оснивање Музеја ношњи у Бачкој Паланци.

– Тренутно имамо око двадесетак активних чланица, али тај број увек варира, па некада буде и око 50 дама у овом удружењу – прича председница Удружења „Златне руке“ Зора Кајтез и додаје како се овде окупљају жене различите по годинама и друштвеном статусу, од оних које су запослене до пензионерки.

Неке чланице су већ врсне у ткању, везу, осликавању, и оне обучвају и преносе знање онима које тек треба да стварају своје прве руче радове. Свима је заједничко да имају довољно стрпљења и воље да науче најфиније технике, али и да својим рукама очувају традицију, културу и уче, како себе, тако и друге, о прошлости различитих народа са овог поднебља. Зора Кајтез истиче да су Паланчанке кренуле практично од нуле, а сада већ имају богату колекцију пехара које су освојиле на регионалним и међународним такмичењима. Ношње и поклони које су добиле од других удружења се тренутно налазе у Музеју града, где се и окупљају чланице.

Од гостију који долазе на манифестацију „Дунавски вез“ добијају разне поклоне, а немачка, словачка и бачка ношња су само део колекције коју чувају „Златне руке“. Понекад добију и део ношње, као што је мађарски прслук или црногорска кошуља, а онда се посвете изради остатка. Стално уче нове технике ручног рада, а поред ношњи, чланице израђују и ћупове од глине, бојама осликавају стакло, праве украсне врећице и торбе са порукама, као и мирисне кесице са лавандом које могу да се купе у сувенирници Музеја града. Такође, ове жене израђују и ношње за КУД „Коста Абрашевић“ из Бачке Паланке.
Осим добре воље и стрпљења, „Златне руке“ се могу похвалити ентузијазмом и плановима које ни пандемија коронавируса не може да поремети.

Удружење жена „Златне руке“ ове године добило је најпрестижније општинско признање-Октобарску награду. На свечаној седници поводом Дана општине, као образложење за њихову награду навели су следеће:

Удружење жена „Златне руке“ основано је 30. марта 2007. године са циљем очувања традиције и обичаја народа и народности који живе на овим просторима. Од оснивања до данас кроз удружење је прошло много заинтересованих жена и деце, све са циљем да науче разне технике ручног рада које су се примењивале у удружењу. За протеклих 13 година удружење је наступило на многобројним изложбама и манифестацијама, како излагачким тако и такмичарским. Освојило је много пехара и признања за свој рад. Жене су обучене за рад и освојеним мајсторицама из различитих техника рада стекле право да преносе рад на друге у скоро свим техникама: вез, златни вез, ткање, израда накита, сликање на свили, стаклу, декупаж, плетење и др.
Оно што их је сврстало у сам врх јесте добијање организације 44. „МИРК-а“ међународне изложбе ручних радова и љубитеља колекционарства, где су у школи „Др Радивој Увалић“ излагали излагачи из 81 земље света са 4100 радова, где је Бачка Паланка са својим удружењима освојила прво место, а „Златне руке“ добиле пехар за најбољу организацију изложбе за 44 године постојања „МИРК-а“. Оно на чега су највише поносне је међународна манифестација „Дунавски вез“ која се организује већ 9 година и која је у Привредној комори Србије од 2000 манифестација номинована међу три најбоље младе манифестације у Србији.
На међународном плану, представљају Србију у великом светском пројекту „WIEGO“, организације усмерене на унапређењу и побољшање положаја „кућних радника“, занатлија, радника у неформалној економији, којим би се кроз конвенцију број 177 Међународне организације рада, био извршен утицај на наш Закон о раду где би ови радници уз минималне трошкове остваривали право на осигурање и радни стаж.
Имају добру сарадњу са свим удружењима из наше општине, са Геронтолошким центром, ЦТКУ „Коста Абрашевић“, предшколским установа и школама уз значајну подршку локалне самоуправе и покрајинских секретаријата, кроз чије пројекте се омогућавају разне врсте обука и опстанак удружења.

„Овај пројекат је суфинансиран из Буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.”

Združenie žien Zlaté ručičky

Združenie žien „Zlaté ručičky“ z Bačkej Palanky bolo založené v roku 2007, predovšetkým s cieľom zhromaždiť členky okolo ručných prác. V rokoch je toto združenie známe „Dunajskými výšivkami“, manifestáciou, ktorej cieľom je zbieranie krojov a založenie Múzea krojov v Bačkovej Palanke.

– Momentálne máme okolo dvadsať aktívnych členiek, ale ten počet sa vždy mení, takže niekedy je v tomto združení okolo 50 dám – hovorí predsedníčka Spolku „Zlaté ručičky“ Zora Kajtez a dodáva, že sa tu stretávajú ženy rôzneho veku a sociálneho postavenia. ktoré sú zamestnané dôchodcom.

 

Niektorí členovia sú už výborní v tkaní, vyšívaní, maľovaní a trénujú a odovzdávajú vedomosti tým, ktorí ešte len vytvorili svoje prvé ručné práce. Všetci majú spoločné to, že majú dostatok trpezlivosti a vôle učiť sa tie najlepšie techniky, ale aj zachovávať tradície, kultúru a učiť seba aj iných o minulosti rôznych národov tohto regiónu. Zora Kajtez upozorňuje, že ženy z Palanky začínali prakticky od nuly a teraz už majú bohatú zbierku pohárov, ktoré získali na krajských a medzinárodných súťažiach. Kroje a darčeky, ktoré dostali od iných združení, sú momentálne v Mestskom múzeu, kde sa členovia schádzajú.

 

Od hostí, ktorí prídu na podujatie „Dunajské vyšívanie“ dostávajú rôzne darčeky a nemecké, slovenské a bačovské kroje sú len časťou zbierky „Zlatých rúk“. Občas dostanú nejaký kroj, napríklad maďarskú vestu alebo čiernohorskú košeľu, a potom sa venujú výrobe zvyšku. Neustále sa učia novým remeselným technikám a okrem kostýmov členky vyrábajú hlinené dózy, maľujú sklo, vyrábajú ozdobné vrecúška a vrecúška s odkazmi, ale aj voňavé vrecúška s levanduľou, ktoré sa dajú kúpiť v predajni suvenírov Mestského múzea. Tieto ženy tiež vyrábajú kostýmy pre KUD „Kosta Abrasevic“ z Bačkej Palanky.
Okrem dobrej vôle a trpezlivosti sa „Zlaté ručičky“ môžu pochváliť nadšením a plánmi, ktoré nedokáže narušiť ani pandémia koronavírusu.

Tohtoročné združenie žien „Zlaté ručičky“ získalo najprestížnejšie mestské ocenenie Októbrovú cenu.  Na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti Dňa obce ako vysvetlenie svojho ocenenia uviedli: Združenie žien „Zlaté ručičky“ bolo založené 30. marca 2007 s cieľom oživiť tradície a zvyky národov. a národnosti žijúce v tejto oblasti.  Od jeho založenia prešlo spolkom veľa záujemkýň a detí, všetky s cieľom osvojiť si rôzne remeselné techniky používané v spolku.  Za posledných 13 rokov spolok vystupoval na početných výstavách a podujatiach, či už výstavných alebo súťažných.  Za svoju prácu získala množstvo trofejí a ocenení.  Ženy sa vyučili na prácu a získali majstra v rôznych pracovných technikách, získali právo preniesť prácu na iných takmer vo VŠETKÝCH technikách: vyšívanie, zlaté vyšívanie, tkanie, výroba šperkov, maľovanie na hodváb, sklo, decoupage, pletenie a iné.

Na úplný vrchol ich posunulo zorganizovanie 44. ročníka medzinárodnej výstavy ručných prác a zberateľov „MIRK“, kde v Škole „Dr. Radivoj Uvalič“ vystavovatelia z 81 krajín so 4100 rokmi, kde Bačka Palanka s 1. miesto so svojimi združeniami a „Zlaté ručičky“ získali pohár za najlepšiu organizáciu výstavy za 44 rokov existencie „MIRK.“ Obchodná komora Srbska je od roku 2000 nominovaná medzi tri najlepšie mladé podujatia v Srbsku. V medzinárodnom meradle zastupuje Srbsko vo veľkom globálnom projekte Medzinárodná organizácia práce mala určitý vplyv na Zákonník práce, kde by títo pracovníci mali právo na poistenie a pracovné skúsenosti za minimálne náklady.
Dobre spolupracujú so všetkými združeniami z našej obce, s Gerontologickým centrom, ČTKU „Kosta AbraSevic“, predškolskými zariadeniami a školami s výraznou podporou miestnej samosprávy a pokrajinských sekretariátov, prostredníctvom ktorých projektov zabezpečujú rôzne druhy vzdelávania a prežitia združenia.

„Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Srbskej republiky – Ministerstva kultúry a informácií. Názory vyjadrené v podporovanom mediálnom projekte nemusia nevyhnutne odrážať názory orgánu, ktorý pridelil prostriedky.“