Општина Бачка Паланка расписала је Конкурс за суфинансирање пројеката удружења грађана у области културе.

Пријава се предаје на писарницу Општинске управе Општине Бачка Паланка или шаље поштом на доле назначену адресу:

Општина Бачка Паланка

Одељење за друштвене делатности

Комисија за оцену пројеката из области културе

Краља Петра Првог бр.16

21400 Бачка Паланка

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта.

Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на овај јавни позив је од 15.јануара 2022.године до 31.јануара 2022.године , а јавни позив се објављује на огласној табли Општине Бачка Паланка, званичној интернет страници Општине Бачка Паланка, на порталу Е-управа и у штампаном средству информисања „Недељне новине“ из Бачке Паланке.

Комисија у року до 60 дана од завршетка конкурса доноси ранг листу са бодовима пријављених пројеката и објављује је на огласној табли,званичној интернет страници Општине Бачка Паланка и порталу Е-управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 радна дана од дана објављивања ранг листе са бодовима пријављених пројеката на огласној табли и званичној интернет страници Општине Бачка Паланка.