Opština Bačka Palanka je obaveštena aktom MUP Republike Srbije Sektora za vanredne situacije – Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu , a u skladu sa obavezama proisteklim iz akta Sektora za vanredne situacije koje se odnose na preduzimanje adekvatnih mera za dovođenje sistema za javno uzbunjivanje u ispravno stanje, da je oglašavanje sirena za javno uzbunjivanje na području Južnobačkog upravnog okruga emitovanjem signala jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi ( znak za PRESTANAK OPASNOSTI ) predviđeno za dan 13. decembar tačno u 12.00 časova.

S tim u vezi, obaveštava se stanovništvo na teritoriji opštine Bačka Palanka da je za dan 13. decembar 2023. godine tačno u 12.00 časova predviđeno oglašavanje sirena za javno uzbunjivanje na području celog Južnobačkog upravnog okruga, pa i na teritoriji opštine Bačka Palanka, emitovanjem signala jednoličnog tona u trajanju od 60 sekundi (znak za PRESTANAK OPASNOSTI).