На данас одржаној седници Општинског већа Општине Бачка Паланка,  дата је сагласност на Одлуку Савета месне заједнице Силбаш о финансирању плате једног запосленог средствима из буџета општине и  на измене Програма пословања и ценовника ЈП Стандард. Чланови Већа донели су Елаборат о локацијама за привремено постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама у граду, који је на претходној седници Већа враћен на дораду. Решењем о формирању мешовите васпитне групе са 20% већим бројем деце у издвојеном одељењу ОШ „Бранко Ћопић“ у Карађорђеву делимично је решен проблем смештаја деце.
На данашњој седници утврђена је економска цена боравка деце предшколског узраста у ПУ „Младост“ за радну 2020/2021 годину. Цена целодневног боравка износи 4.960 динара, полудневног 2.480, док је цена дневне ужине за предшколце 40 динара.