Udruženje elektronskih medija Komnet izražava punu podršku kolegi Draganu Vučićeviću, koji je svoju slobodu žrtvovao za slobodu medija u Srbiji. Njegova odluka da ode na izdržavanje nezaslužene zatvorske kazne svedoči o izuzetnoj spremnosti da stane u odbranu novinarskih principa i profesije.

U našem pravosudnom sistemu kleveta je dekrimanalizovana, ali ostala je uvreda kao krivično delo, što otvara mogućnost za brojne zloupotrebe od strane mnogih i onih koji sebe smatraju „nezavisnim novinarima“, a po čijim prijavama časni novinari bivaju osuđivani, pa i zatvarani.

Bilo bi mudro da se nad današnjim danom duboko zamisli svaka novinarka i svaki novinar u Srbiji, sva medijska udruženja, a posebno oni, kojima su usta puna medijske slobode i novinarske nezavisnosti. Nepobitna je činjenica da je jedini kolega koji je pokazao spremnost da za novinarsku slobodu plati veliku cenu, da iskreno i hrabro podnese žrtvu, jeste glavni i odgovorni urednik Informera, Dragan Vučićević, koji je danas svojom voljom otišao u zatvor, radije nego da pogazi obraz i integritet svoje profesije.

Sramotno je što medijska udruženja u Srbiji koja sebe predstavljaju kao jedina legitimna, kao reprezentativna, ne reaguju na tu praksu. Zato im je u redu da novinar sudsku presudu za uvredu umesto novčano osluži u zatvoru.
Udruženje elektronskih medija zahteva od nadležnih sudskih istanci da se po hitnom postupku uradi revizija postupka, a da se Dragan Vučićević pusti iz zatvora.