У периоду од 24. јуна до 01. августа  на снази ће бити обустава саобраћаја због радова на појачаном одржавању, на делу државног пута I B реда број 12, деоница Гложан – Бегеч ( од км 147+020 до 152 + 090 км).

Алтернативни путни правац током обуставе: Бачка Паланка – Гложан – Бачки Петровац – Планта – Футог.

Радови ће бити обезбеђени саобраћајном опремом и сигнализацијом.