Канцеларија за пољопривреду општине Бачка Паланка обавештава све пољопривреднике да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за аграрна плаћања) расписала јавни позив за подношење захтева за остваривање подстицаја за инвестиције у физичку имовину у примарној, биљној и сточарској производњи.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2022. години.
Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за примарну производњу биљних култура у заштићеном простору, примарну производњу воћа и грожђа, производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља, убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља, примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља, обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање/ђубрење, бербу и транспорт примарних пољопривредних производа и наводњавање биљних култура.
Право на подстицај остварује подносилац, који је између осталог, у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара 2021. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.
Поступак за оствaривање права на подстицаје покреће се подношењем Захтева за остваривање права на подстицаје у периоду од 4. јануара до 28. фебруара 2022. године преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, Београд, или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд.
Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди,
Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у складу са овим Јавним позивом је 800.000 динара.
Сви заинтересовани sa teritorije bačkopalanačke opštine се за неопходну помоћ приликом аплицирања могу обратити сарадницима за пољопривреду на бр. тел. 021/210 -1136 Биљана Медић и 021/210-1135 Дуња Тир или лично у канцеларији број 31 Општинске управе Бачка Паланка.