На прелиминарној листи за општину Бачка Паланка налази се 64 пописивача.  Кандидати који су учествовали у изборном поступку могли су да уложе приговор на листу и то искључиво електронским путем.
Рок за улагање приговора трајао је до недеље, 21. августа, у 16 часова, а коначна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку биће објављена 26. августа.

За рад на попису становништва у октобру биће ангажовано 15.000 грађана. За пописивање становништва, домаћинстава и станова могли су да  се пријаве пунолетни грађани, запослени или незапослени који имају најмање трећи степен стручне спреме, затим студенти и пензионери. Просечна зарада биће око 60.000 динара. Средства за попис обезбеђују Влада Србије и Европска Унија.