Културни центар Бачка Паланка у сарадњи са Културним клубом „Звоно“ организује бесплатне музичке радионице за децу од 7 до 13 година. Полазници ових радионица ће на креативан начин, кроз проширивање знања о музици, певање и свирање, слушање музике, као и израду инструмената, упознати се са карактеристикама музике од њених почетака до савременог доба.