Ministarstvo prosvete je svim školama uputilo Smernice za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2023/2024. godini čiji je glavni cilj, kako se ističe, razvoj pozitivnih ljudskih vrednosti kod učenika, unapređivanje odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju, saradnji i solidarnosti uz uvažavanje različitosti.

Prema tim smernicama, prvog nastavnog dana organizovaće se razgovori sa učenicima kako bi se upoznali sa planom rada, a pokrenuće se zajednički razgovori sa svim akterima školskog života.

Tokom prve nastavne nedelje organizovaće se tematska nastava, sa radionicama i drugim aktivnostima usmerenim ka negovanju empatije, vrednostima međusobnog poštovanja, saradnje i solidarnosti, uz uvažavanje različitosti.

Druge nastavne nedelje predviđeno je da nastavnici sprovode inicijalno procenjivanje u okviru pojedinačnih predmeta i u skladu sa njima vrše dalje planiranje obrazovno-vaspitnog rada.

Škole su u obavezi da godišnjim planom rada predvide samovrednovanje u prvom polugodištu rada škole u oblastima kvaliteta Podrška učenicima i Etos (opšta atmosfera u školi tolerancija, osećaj zajedništva, dobri međuljudski odnosi, osećaj bezbednosti i slično), kako bi se akcioni plan unapređivanja Podrške učenicima i Etosa realizovao tokom drugog polugodišta.

Smernicama je predviđeno da se tokom septembra sprovedu procene adaptacije za učenike petog razreda osnovne i prvog razreda srednje škole na novu sredinu, kao i mere podrške nastavnicima i učenicima.

Predviđena je nova slobodna aktivnost za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola – Vrline i vrednosti kao životni kompas, dok će se u srednjim školama posebna pažnja usmeriti na izborne programe kojima će se podržati razvoj pozitivnih ljudskih vrednosti.

 

Izvor: RTV