Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2021. године износи 183,93 динара (нето), по радном часу.
Влада Србије је донела одлуку о повећању минималне цене рада за 6,6%, са 172,54 на 183,93 динара по сату.
Нето износи минималне зараде зависе од фонда часова у месецу. У току 2021. године минимална зарада ће бити:
– за месец са 160 радних сати: 29.428,80 динара
– за месец са 168 радних сати: 30.900,24динара
– за месец са 176 радних сати: 32.371,68 динара
– за месец са 184 радна сата: 33.843,12 динара

Досадашња минимална цена рада од 172,54 динара по сату важила је  за све исплате закључно са 31.12.2020. године, а уколико послодавци исплаћују децембарску зараду у јануару,  обавезни су да примене нову минималну цену рада.
Све исплате које се врше од 1. јануара 2021. године, на основу Закона о раду,  врше се по 183,93 динара (нето) по радном часу, без обзира на месец за који се врши исплата.