Знатижељна, маштовита, врцава, слободна, пуна енергије, петогодишња девојчица Емма води своје вршњаке кроз разне садржаје, упознајући околину и начин на који она функционише. Својим активностима Емма код вршњака подстиче креативно стваралаштво и показује на који начин могу стећи вештине кроз разнолике активности. Овај пут Емма је са другарима на гимнастици.
Гимнастика је основа свих спортова и неопходна је како за физички, тако и за психички развој деце. Спортска гимнастика као једна од грана гимнастике препоручује се деци од четврте године па надаље. За децу гимнастика има много предности у односу на остале спортове и служи као добра основа за каснији избор неког другог спорта, уколико то дете пожели. Она подстиче правилно држање , обликује мускулатуру, “изграђује” карактер, одговорност детета и ствара радне навике. Вежбање гимнастике укључује код деце функционисање мозга исто колико и тела , па на тај начин деца вежбају и концентрацију , што доприноси бољем успеху у школи и лакшем и бржем савладавању градива.
Овако то раде Емма и њени другари: