На  119. седници Општинског већа, донет је предлог решења о разрешењу в. д. директора ЈКП „Комуналпројект“. На Конкурс за избор директора ЈКП „Комуналпројект“ пријавио се  један кандидат.

„На основу спроведеног изборног поступка , у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 15/2016 и 88/2019) Комисија је на седници одржаној 30.септембра 2022. године, утврдила резултат за кандидата и на основу члана 41. став 1. саставила ранг листу кандидата који је са најбољим резултатом испунио мерила за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка и то:
1. Ђуро Шкрбић из Бачке Паланке, улица Кумановска бр.88, кога је
Комисија оценила са оценом 3 (три)“, наводи се у предлогу Решења.

Ђуро Шкрбић је дипломирани менаџер из Бачке Паланке који тренутно обавља функцију извршног директора у ЈКП „Комуналпројект“. Ово решење упућује се Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.