У понедељак 15. 02. 2021.године у Дому здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка организује се дежурство у Одељењу за здравствену заштиту деце (једна екипа: лекар-медицинска сестра) од 08 до 13 часова, Одељењу за здравствену заштиту одраслих (једна екипа: лекар-медицинска сестра) од 07 до 17 часова и у Служби за стоматолошку здравствену заштиту (једна екипа: стоматолог-стоматолошка сестра) од 07 до 17 часова. Централна апотека у Бачкој Паланци ради од 07 до 17 часова. У здравственим станицама /амбулантама и апотекама на селима (Пивнице, Гајдобра, Силбаш, Товаришево, Младеново, Челарево, Нештин-(у Нештину без апотеке) организује се дежурство од 07 до 11 часова (једна екипа: лекар-медицинска сестра; по jeдан радник у апотеци, без Нештина ). Служба за дијализу и Служба хитне медицинске помоћи раде према редовном распореду.

У уторак 16.02.2021. организује се дежурство у Одељењу за здравствену заштиту деце (једна екипа: лекар-медицинска сестра) од 08 до 13 часова. Централна апотека у Бачкој Паланци од 07 до 17 часова. Служба за дијализу и Служба хитне медицинске помоћи раде према редовном распореду .