Foto: fondzamladetalente.rs

Prijavljivanjem zainteresovanih poslodavaca, završena je prva faza ovogodišnjeg programa „Moja prva plata“, a od danas do 31. oktobra biće otvoren poziv za prijavljivanje mladih nezaposlenih lica. Dosadašnja iskustva pokazuju da su upravo zahvaljujući programu „Moja prva plata“, mnogi mladi bez radnog iskustva dobili mogućnost da obave praksu na konkretnim poslovima, imali priliku da steknu znanja, veštine i kompetencije, pa tako i povećaju svoje šanse za zapošljavanje.

Cilj Programa je da se podstakne osposobljavanje mladih za rad kao i zapošljavanje mladih i pruži podrška privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova. Mladima srednjeg obrazovanja obezbeđena je mesečna novčana naknada u iznosu od 25.000,00 dinara, dok za one visokog obrazovanja naknada iznosi 30.000,00 dinara. Nacionalna služba za zapošljavanje vrši isplatu sredstva direktno licima na osposobljavanju, preko banke „Poštanska štedionica“ ad Beograd, koja će za navedenu namenu otvoriti namenski tekući račun licima, bez naplate troškova održavanja računa. Doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti se uplaćuju u skladu sa zakonom.

Pored iznosa koji isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje poslodavci mogu da isplate i dodatna sredstva. Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad, kako bi na taj način povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje.