Фото: fondzamladetalente.rs

Пријављивањем заинтересованих послодаваца, завршена је прва фаза овогодишњег програма „Моја прва плата“, а од данас до 31. октобра биће отворен позив за пријављивање младих незапослених лица. Досадашња искуства показују да су управо захваљујући програму „Моја прва плата“, многи млади без радног искуства добили могућност да обаве праксу на конкретним пословима, имали прилику да стекну знања, вештине и компетенције, па тако и повећају своје шансе за запошљавање.

Циљ Програма је да се подстакне оспособљавање младих за рад као и запошљавање младих и пружи подршка привреди у решавању проблема са недостатком кадрова. Младима средњег образовања обезбеђена је месечна новчана накнада у износу од 25.000,00 динара, док за оне високог образовања накнада износи 30.000,00 динара. Национална служба за запошљавање врши исплату средства директно лицима на оспособљавању, преко банке „Поштанска штедионица“ ад Београд, која ће за наведену намену отворити наменски текући рачун лицима, без наплате трошкова одржавања рачуна. Доприноси за случај повреде на раду и професионалне болести се уплаћују у складу са законом.

Поред износа који исплаћује Национална служба за запошљавање послодавци могу да исплате и додатна средства. Овим програмом даје се могућност младима који немају радно искуство да обаве праксу на конкретним пословима код послодавца, у циљу стицања знања, вештина и компетенција за рад, како би на тај начин повећали своје могућности за запошљавање.