8. april obeležava se kao Međunarodni dan Roma od 1990. godine.

Ovaj dan predstavlja sećanje na Prvi međunarodni kongres Roma održan 1971. godine u Londonu. Na ovom kongresu prisustvovali su predstavnici Roma iz tadašnje Jugoslavije i još desetak evropskih zemalja. Na ovom kongresu razgovaralo se o socijalnim pitanjima Roma, romskom jeziku, romskoj kulturi, obrazovanju i ratnim zločinima počinjenim nad pripadnicima romske populacije u Drugom svetskom ratu. Usvojena je romska zastava (pod kojom se nikada nije ratovalo!), himna (pesma “Đelem, đelem“) kao i ime etničke zajednice i jezika (“Rom“, “romski jezik“). Do danas je održano 7 Međunarodnih kongresa Roma. Održani kongresi imali su veliku ulogu u afirmaciji Roma, borbi za prava Roma, očuvanju romske kuture i jezika, dobijanju ratnih reparacija kao i priznavanju Roma kao nacionalne manjine u većini država u kojima žive.

Romska himna „Đelem, đelem“ često se čuje u izvedbi tamburaša, a da li znate šta znači njen tekst? Mi vam danas darujemo prevod teksta ove predivne pesme:

Idem, idem na daleki put
I upoznajem srećne Rome.
O Romi odakle ste,
Sa šatorom pokraj srećnih puteva?
O Romi, O narode romski.
Imao sam nekada veliku porodicu,
Ali Crne legije su ih ubile.
Pođite sa mnom Romi iz celoga sveta
Za Rome su putevi otvoreni.
Sada je vreme, ustanite Romi svi,
Dići ćemo se visoko ako se potrudimo
O Romi, O narode romski.

Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. godine na teritoriji Srbije romska populacija čini nešto malo preko 2% ukupne populacije. Prema podacima iz istog popisa u opštini Bačka Palanka živi 1064 lica romske nacionalnosti, od toga 262 u gradu Bačka Palanka a 802 u selima opštine.