Национална служба за запошљавање ће данас и сутра исплатити новчане накнаде за децембар.
Редовна новчана накнада за незапослена лица биће исплаћена 20. јануара, док ће привремена новчана накнада за грађане који живе на и изван територије АП Косова и Метохије бити исплаћена 21. јануара.
Редовне и привремене накнаде биће исплаћене преко Поштанске штедионице.