На интернет страници ЈП Србијагас објављене су цене гаса за јавно снабдевање по киловатчасу (кWh) које ће важити од 1. октобра.

За групу купаца „мала потрошња“ тарифа „енергент“ износи 3,42 динара по кWh, а наплата накнада по месту испоруке је 1.984,39 динара годишње.

Цена ванвршне, равномерне и неравномерне потрошње у категорији испод шест бара, кроз тарифу „енергент“ је 3,27 динара по кWh, ту су и тарифе „капацитет“ од 7,88 до 19,59 динара по кWh, а мерно место тарифирано је са 1.984,39 динара.

Код потрошача на притиску између 6 и 16 бара тарифа енергент је 3,16 динара по кWh, капацитет од 5,71 динара за ванвршну до 14,12 динара по кWh за неравномерну потрошњу.  Тарифа „накнада по месту испоруке“ је код ових потрошача јединствена и износи 19.843,90 динара.

Све цене су исказане без ПДВ-а.