Отворен је јавни позив за доделу бесповратних средстава за иновативна предузећа и тимове кроз програме финансирања Фонда за иновациону делатност од 15. септембра до 15. новембра. Средства у висини од 3,2 милиона евра заједнички кроз ИПА пројекат „Повећање капацитета и технолошке спремности малих и средњих предузећа” обезбеђују Србија и Европска унија.

– За трансфромацију иновативних идеја у одрживе пројекте Фонд у трећем циклусу пријављивања обезбеђује финансијски подстицај кроз Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација. „Са јасно дефинисаним критеријумима, програми су намењени за развој нових производа, услуга или технологија који имају снажан иновативни потенцијал за којима постоји потреба на тржишту“ – наведено је у саопштењу.
Предузећа су за имплеменатцију пројекта у обавези  да обезбеде и део средстава из других приватних извора, а Фонд додељује од 80.000 до 300.000 евра по појединачном пројекту. На тај начин, Фонд заједно са предузећима учествује у истраживањима и развоју иновативних решења, која последично имају позитиван утицај на националну привреду.

Пројектне пријаве из свих области науке и технологије и свих индустријских сектора подносе се путем портала, а неопходна докуменатција за пријаву и детаљне информације о јавном позиву налази се на интернет презентацији Фонда.

Тим Фонда ће свакодневно пружати подршку, а једном недељно одржаваће радионице под називом „Отворена врата”, у сарадњи са локалним партнерима, као и свим организацијама, а све са циљем да се свим заинтересованим подносиоцима представе услови и детаљи за подношење пријава пројеката.

Уговором о директном гранту, „Повећање иновационих капацитета и технолошке спремности МСП“, који је потписан између Фонда за иновациону делатност и Министарства финансија (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније) обезбеђује средства за наставак спровођења Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде. Укупна вредност Уговора о Директном гранту износи 20 милиона евра, од чега 15 милиона евра из Претприступних фондова Европске уније за 2018. годину (ИПА 2018) и пет милиона евра из буџета Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Износ опредељен за финансирање одобрених пројеката у оквиру Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација и Програма сарадње науке и привреде, финансираних у оквиру Уговора о Директном гранту износи 18 милиона евра.