Otvoren je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za inovativna preduzeća i timove kroz programe finansiranja Fonda za inovacionu delatnost od 15. septembra do 15. novembra. Sredstva u visini od 3,2 miliona evra zajednički kroz IPA projekat „Povećanje kapaciteta i tehnološke spremnosti malih i srednjih preduzeća” obezbeđuju Srbija i Evropska unija.

– Za transfromaciju inovativnih ideja u održive projekte Fond u trećem ciklusu prijavljivanja obezbeđuje finansijski podsticaj kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija. „Sa jasno definisanim kriterijumima, programi su namenjeni za razvoj novih proizvoda, usluga ili tehnologija koji imaju snažan inovativni potencijal za kojima postoji potreba na tržištu“ – navedeno je u saopštenju.
Preduzeća su za implemenatciju projekta u obavezi  da obezbede i deo sredstava iz drugih privatnih izvora, a Fond dodeljuje od 80.000 do 300.000 evra po pojedinačnom projektu. Na taj način, Fond zajedno sa preduzećima učestvuje u istraživanjima i razvoju inovativnih rešenja, koja posledično imaju pozitivan uticaj na nacionalnu privredu.

Projektne prijave iz svih oblasti nauke i tehnologije i svih industrijskih sektora podnose se putem portala, a neophodna dokumenatcija za prijavu i detaljne informacije o javnom pozivu nalazi se na internet prezentaciji Fonda.

Tim Fonda će svakodnevno pružati podršku, a jednom nedeljno održavaće radionice pod nazivom „Otvorena vrata”, u saradnji sa lokalnim partnerima, kao i svim organizacijama, a sve sa ciljem da se svim zainteresovanim podnosiocima predstave uslovi i detalji za podnošenje prijava projekata.

Ugovorom o direktnom grantu, „Povećanje inovacionih kapaciteta i tehnološke spremnosti MSP“, koji je potpisan između Fonda za inovacionu delatnost i Ministarstva finansija (Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije) obezbeđuje sredstva za nastavak sprovođenja Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede. Ukupna vrednost Ugovora o Direktnom grantu iznosi 20 miliona evra, od čega 15 miliona evra iz Pretpristupnih fondova Evropske unije za 2018. godinu (IPA 2018) i pet miliona evra iz budžeta Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Iznos opredeljen za finansiranje odobrenih projekata u okviru Programa ranog razvoja, Programa sufinansiranja inovacija i Programa saradnje nauke i privrede, finansiranih u okviru Ugovora o Direktnom grantu iznosi 18 miliona evra.