Влада Србије прихватила је Документ досије „Номинациони предео Бача“, који ће омогућити упис тог локалитета на Унескову листу светског културног и природног наслеђа.
Упис је од изузетног значаја за Србију, посебно имајући у виду да први пут номинује нову категорију културног добра – културни предео, као и да наша земља није реализовала самосталну номинацију од 2007. године.

Културни предео Бача део је јужног ободног простора Панонске низије, природно омеђен пређашњим и садашњим током Дунава.
На том терасастом терену са обиљем вегетације, вода и природног тла, прати се континуитет насељавања из кога је проистекао и изразити културни диверзитет, о коме сведочи богатство очуваног материјалног и нематеријалног наслеђа.
Живот различитих људских заједница на том простору траје непрекидно од раног неолита до данас, што је више од 8.000 година.
У нашој ери тај предео је био и важно гранично подручје и раскрсница путева између цивилизација које су га културно, социјално и економски обликовале.
Србија је веома посвећена заштити културног наслеђа, а Министарство наводи да упис сваког локалитета на Унескову листу за нашу земљу представља посебну част и признање.
Када номинациони процес буде успешно завршен „Културни предео Бача“ ће бити препознат као први културни предео у Србији, али и региону, чија изузетна универзална вредност превазилази националне оквире и који ће добити посебан вид међународне заштите у оквиру Конвенције о заштити светске културне и природне баштине.

Извор: РТВ