Opštinska uprava Opštine Bačka Palanka, obaveštava građane o ažuriranju dela jedinstvenog biračkog spiska, povodom raspisanih izbora za narodne poslanike, koji će se održati 17. decembra.

Obaveštavaju se građani sa prebivalištem na teritoriji Opštine Bačka Palanka, da do 01. 12. 2023. godine do 24,00 časa mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiskaza područje Opštine Bačka Palanka u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku nekih činjenica u biračkom spisku, uz ličnu kartu, i to:

u naseljenim mestima, Obrovac, Pivnice, u zgradama mesnih kancelarija kod šefa mesne kancelarije, a u Bačkoj Palanci, u zgradi Skupštine opštine, ulica Kralja Petra I 16, kancelarija broj 3 prizemlje, kod ovlašćenog lica za ažuriranje biračkog spiska, gde je deo biračkog spiska za područje Opštine Bačka Palanka izložen na uvid, a naročito ako su građani-birači posle prethodnih izbora i zadnjeg ažuriranja biračkog spiska:

– stekli punoletstvo ili će isto steći zaključno sa 17. 12.2023. godine

– izvršili promenu ličnog imena, stalno se nastanili na području Opštine Bačka Palanka ili

– izvršili promenu mesta prebivališta ili adresu stanovanja.

Obaveštavaju se građani da mogu, najkasnije do 25. 11. 2023. godine, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji ili inostranstvu.

Pravo na upis i promene u biračkom spisku imaju i interno raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Opštine Bačka Palanka.

Uvid u birački spisak i pravo na podnošenje zahteva za izmenu biračkog spiska, od proglašenja izborne liste, imaju i podnosioci izborne liste uz priloženo ovlašćenje i potrebne dokaze, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani.

UVID u birački spisak građani mogu izvršiti svakog radnog dana i subotom u vremenu od 0900 do 1300 časova u napred navedenim službenim prostorijama, kao i elektronskim putem na internet stranici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu: https://upit.birackispisak.gov.rs unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građanai registarskom broju lične karte, odnosno broju pasoša u odgovarajuće polje.

 

Građani se takođe obaveštavaju da posle zaključenja biračkog spiska, upis i promene u biračkom spisku mogu vršiti samo putem Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a najkasnije 72 časa pre dana određenog za održavanje izbora, podnošenjem zahteva neposredno ili preko Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške Opštinske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste, dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

 

Načelnik

Opštinske uprave,

Rajka Pojužina