Републички завод за статистику објавио је ранг – листу пријављених кандидата за пописиваче на предстојећем попису становништва у октобру. За кандидате који се позивају у другу фазу селекције (предаја документације и тестирање познавања рада на рачунару) на ранг-листи је наведен термин и место тестирања. У општини Бачка Паланка пријављено је 320 кандидата, а 184 је прошло следећи круг селекције.

За рад на попису становништва у октобру биће ангажовано 15.000 грађана. За пописивање становништва, домаћинстава и станова могли су да се пријаве пунолетни грађани, запослени или незапослени који имају најмање трећи степен стручне спреме, затим студенти и пензионери. Просечна зарада пописивача биће 60.000 динара. Средства за попис обезбеђују Влада Србије и Европска Унија.