Сузбијање ларви комараца, третманом са земље, вршиће се сутра, 24. јуна у нашој општини. Локалитети којима ће бити обухваћено третирање комараца су : Бачка Паланка, Пивнице, Гајдобра, Силбаш, Деспотово, Параге, Товаришево, Младеново и Обровац.

Препарат није опасан за пчеле, у питању су грануле које иду у воду, а третманом су обухваћена приобаља река, изливи река, канали, језера и баре укупне површине 140 хектара.

Време почетка третмана је у 8.00 часова.