Због планираних радова на електромрежи поједини потрошачи у Силбашу, Бачкој Паланци и Нештину ће у петак 22. маја остати без електричне енергије. 

У Силбашу у времену од 9.00 до 14.00 часова струје повремено неће имати

улица Браће Новаков од Краља Петра Првог до Светосавске, део Петра  Драпшина од Браће Новаков до Бранислава Нушића, део улице Вука Караџића од Петра  Драпшина до Светосавске.

У Бачкој Паланци у времену од 11.00 до 12.00 часова струје неће имати:

Друго жељезничко насеље, Шафарикова од пруге до Живојина Мишића, Живојина Мишића од броја 40 и 43 до броја 102 и 105 ,Браће Новаков од Жарка Зрењанина до броја 52 и 41 , Карађорђева, стамбена зграда Белотехна и Техноинвест ( Жарка Зрењанина 54), Иве Лоле Рибара од Југ Богданове до Шафарикове, Веселина Маслеше од Иве Лоле Рибара до Дунавске, Орахова, Дунавска од Југ Богдана до Жарка Зрењанина,  Жарка Зрењанина од Југословенске армије до Дунавске , Југословенске армије 42 ( Подунавље ) , Југословенске армије 53 ( стамбена зграда „Петковићградња“) Рекреациони центар „Јован Веселинов Жарко“ „Грађевинар-Нектар“ управна зграда, управна зграда „Социјално“ ( Жарка Зрењанина 70), Југословенске Армије од броја 17 и 28 до Жарка Зрењанина, стамбена зграда у улици Југословенске Армије 27.

У времену од 8.30 до 14.00 часова струје неће имати: насеља Нештин, Визић, Ђипша, Синкерек и Капавица