Привреда АП Војводине је током пандемије корона вирусом сачувала своје најважније ресурсе па чак и остварила одређене позитивне економске помаке. Прве прелиминарне макроекономске анализе показују да је АП Војводина за прва четири месеца остварила индустријски раст за 7,6%. Важно је истаћи да се преко 20 000 радника вратило на своја радна места и наставило производни процес, наводи у свом ауторском тексту истиче Павле Почуч заменик покрајинског секретара за привреду и туризам..

Највише штете и губитака забележени су у области туризма угоститељства и транспорта.  Стопа незапослености је остала на истом нивоу као и прошле године у овом периоду, са тенденцијом смањења што је свакако охрабрујућа чињеница.

Из свега наведеног, истиче Почуч,  може се закључити да је привреда АП Војводине из периода пандемије изашла са минималним губитцима, при том сачувавши своје најважније привредне потенцијале попут прерађивачке индустрије,пољопривреде и бројних услуга.

Уз ефикасне мере за опоравак привреде које је донела Влада Републике Србије, финансијску помоћ је остварило више хиљада привредника из покрајине за санирање губитака и наставак пословања.

За очекивати је да у наредном кварталу сви економски показатељи буду значајно позитивнији и да АП Војводина настави своју успешну привредну активност на свим пољима, наводи у свом ауторком тексту Павле Почуч, заменик покрајинског секретара за привреду и туризам.